855 Bedrijven werken al aan gezond en fit personeel
Beantwoord een aantal korte vragen en ontvang direct jouw persoonlijke to-do-lijst met nuttige tips voor gezondere mensen.

Visie op gezondheid en vitaliteit

Geef jezelf een cijfer 1 - 5 (1 = kan veel verbeteren, 5 = goed voor elkaar)

We hebben een plan van aanpak voor verzuim, gezondheid en vitaliteit

We nemen actie tegen verzuim en voor gezondheid en vitaliteit

We zijn betrokken bij de persoonlijke omstandigheden die invloed hebben op gezondheid en vitaliteit van werknemers

Ik investeer in gezondheid en vitaliteit van mensen (niet alleen bij problemen)

Verzuim en inzetbaarheid

Geef met een cijfer 1 - 5 aan hoe goed de uitspraken passen bij jouw bedrijf (1 = niet of nauwelijks, 5 = klopt)

We voelen ons verantwoordelijk voor verzuim en inzetbaarheid en hebben er invloed op

We houden ziekteverzuim goed bij en komen in actie als iemand verzuimt

We kennen risico’s en kosten van ziekte en verzuim en kiezen bewust hoe daar mee om te gaan

Bedrijf en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor de gezondheid en daar handelen we naar

Arbeidsomstandigheden

Geef met een cijfer 1 - 5 aan hoe goed de uitspraken passen bij je onderneming (1 = niet of nauwelijks, 5 = klopt)

Mensen hebben (of krijgen) zelf invloed op waar en wanneer ze hun werk doen

Wij investeren in veiligheid, voorzieningen en werkplek(ken) met het oog op goede gezondheid

We zijn op de hoogte van regelingen die ons helpen goede arbeidsomstandigheden te creëren

Het gaat ons goed af om goede en flexibele werkomstandigheden te creëren

Preventie

Geef met een cijfer 1 - 5 aan hoe goed de uitspraken passen bij je onderneming (1 = niet of nauwelijks, 5 = klopt)

We zijn actief met preventie van gezondheidsproblemen, ook in de privésfeer

We hebben concrete doelen op het gebied van gezondheid en vitaliteit en we meten regelmatig hoe het gaat

Leidinggevenden hebben kennis en vaardigheden om mensen gezond en inzetbaar te houden

We bieden elke medewerker persoonlijke ondersteuning om gezond te blijven en problemen te voorkomen

Omgaan met risico’s en kosten

Geef met een cijfer 1 - 5 aan hoe goed de uitspraken passen bij je onderneming (1 = niet of nauwelijks, 5 = klopt)

Wij vinden het (als bedrijf) belangrijk dat medewerkers een goede zorgverzekering hebben

We maken zorgvuldige keuzes bij het verzekeren van verzuimkosten

We maken zorgvuldige keuzes bij het verzekeren van arbeidsongeschiktheid

We hebben genoeg kennis over kosten en risico’s van gezondheidsproblemen en we besteden genoeg tijd aan dit onderwerp

Afronden

Je bent nu klaar met de scan. We hebben nog een paar gegevens van je nodig, dan kun je met de resultaten van de scan aan het werk...